Защо да инвестираме в енергийна ефективност?

 

 

Независимо от вида и размерите на сградата, външните стени допринасят значително за общите топлинни загуби. Ефективната топлоизолация може да допринесе за намаляване на топлинните загуби и енергопотреблението за отопление на помещенията. Топлоизолацията е пряко свързана с намаляването на разходите за експлоатация на сградите. В еднофамилните сгради топлинните загуби през стените са 40%, а при многофамилните те са 37%.

Стойността на всяка сграда, до голяма степен, зависи от сградната обвивка. Тя не трябва да е само впечатляваща, но полезна и ефективна. Внимателно обмислените стратегически концепции и навременното взаимодействие с инвеститори, архитекти и проектанти спомагат да бъдат минимализирани бъдещи енергийни и експлоатационни разходи. На нашите партньори и клиенти, в областите строителство, индустрията и машиностроенето, ние навременно предлагаме системи от алуминий, стомана и пластмаса.

Ако желаете да превърнете таванското си помещение в удобно за живеене място, то покривната конструкция трябва същевременно да осигурява пълна защита от пожар, да намалява загубата на топлина през зимата и да предпазва от горещината през лятото, както и да осигури звукоизолация от шума, който ни обкръжава.

Най-често дограмата се разделя на: алуминиева, пластмасова (PVC), дървенa и стоманенa. Изборът на алуминиева или пластмасова дограма зависи от характера на сградата или интериора на жилището. По правило за модерен интериор или модернистична архитектура повече подхожда алуминиева или метална дограма. Ако се търси уюта – пластмасовата дограма е точното решение. И все пак изборът на дограма е преди всичко въпрос на индивидуален вкус.

В последните години в страните от Европейския съюз се забелязва трайна тенденция към увеличаване на топлозащитата на ограждащите конструкции на сградите, с оглед реализиране на икономия на енергия при отопляването им. Топлоизолирането е важно изискване за енергоспестяването, комфорта и здравето на обитателите на едно жилище. То оказва съществено влияние върху дълготрайността и експлоатацията на една сграда.